Home2018-03-23T23:16:37+00:00
Loading...
NVA

Helga Stevens – Europees Parlementslid

Hallo, ik ben Helga Stevens. Mijn naamgebaar verwijst naar het feit dat ik vaak weg ben en dat ik dus ‘ergens’ ben.
Ik ben momenteel Europees Parlementslid en werk in het Europees Parlement.
Ik zetel in twee commissies. De eerste commissie handelt over burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie en de tweede commissie over tewerkstelling en sociale zaken. Binnen de commissie burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie focus ik me vooral op migratie en asiel alsook op privacy en databescherming en veiligheid. In de commissie sociale zaken en tewerkstelling ben ik vooral bezig met tewerkstelling en dan vooral in Europees verband bijvoorbeeld als het gaat over vrijheid van verkeer van personen en alsook voor personen met een beperking. Het moet mogelijk zijn dat iemand vanuit Polen gaat werken in Frankrijk of Engeland.
Ik ben ook lid van enerzijds de delegatie naar Korea en anderzijds de delegatie naar Centraal-Azië. Hierbij is het de bedoeling om ons te focussen op onderlinge betrekkingen en samenwerking met de verschillende parlementen in Korea en Centraal-Azië om daar democratie en transparantie alsook beter bestuur te bevorderen.

Helga’s Biografie

Helga’s CV

Recent nieuws

In de schijnwerpers

Facebook

2 days ago

Helga Stevens MEP

Uit het jaarverslag van de EP Commissie Verzoekschriften blijkt dat voor personen met een beperking de toegang tot het openbaar vervoer en de bebouwde omgeving, en discriminatie op de arbeidsmarkt voor personen met een handicap de meeste problemen opleveren. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Helga Stevens MEP

Het Europees Parlement gooit de deuren voor welvaartstoerisme wagenwijd open.

Voor meer uitleg, zie hieronder: 👇
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Helga Stevens MEP

Uitleg in VGT waarom de N-VA zich zo verzet tegen het Migratiepact van Marrakech. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Twitter