Home2018-03-23T23:16:37+00:00
Loading...
NVA

Helga Stevens – Europees Parlementslid

Hallo, ik ben Helga Stevens. Mijn naamgebaar verwijst naar het feit dat ik vaak weg ben en dat ik dus ‘ergens’ ben.
Ik ben momenteel Europees Parlementslid en werk in het Europees Parlement.
Ik zetel in twee commissies. De eerste commissie handelt over burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie en de tweede commissie over tewerkstelling en sociale zaken. Binnen de commissie burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie focus ik me vooral op migratie en asiel alsook op privacy en databescherming en veiligheid. In de commissie sociale zaken en tewerkstelling ben ik vooral bezig met tewerkstelling en dan vooral in Europees verband bijvoorbeeld als het gaat over vrijheid van verkeer van personen en alsook voor personen met een beperking. Het moet mogelijk zijn dat iemand vanuit Polen gaat werken in Frankrijk of Engeland.
Ik ben ook lid van enerzijds de delegatie naar Korea en anderzijds de delegatie naar Centraal-Azië. Hierbij is het de bedoeling om ons te focussen op onderlinge betrekkingen en samenwerking met de verschillende parlementen in Korea en Centraal-Azië om daar democratie en transparantie alsook beter bestuur te bevorderen.

Helga’s Biografie

Helga’s CV

Recent nieuws

In de schijnwerpers

Facebook

2 days ago

Helga Stevens MEP

Fraudebestrijding vinden we heel belangrijk, daarom steunden we de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (EOM). Het EOM zal grensoverschrijdend onderzoek doen naar grootschalige fraude met EU-middelen of BTW-fraude. Dit is in het voordeel van de belastingbetaler. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Helga Stevens MEP

Solidair met LGBTI-slachtoffers in Tsjetsjenië (en elders)!
In solidarity with LGBTI-victims in Chechnya (and elsewhere)!
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Helga Stevens MEP

Ik organiseer een evenement in het Europees Parlement in Brussel op 22 maart 2019. Het doel is om de Vlaamse en de Catalaanse dovengemeenschap samen te brengen en om verschillende thema's te bespreken die ons allemaal aanbelangen. Gebarentalen zullen natuurlijk de rode draad zijn tijdens het hele evenement. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Let op: de capaciteit van de zaal is beperkt tot 100 personen, dus wees er snel bij!

Inschrijven via mail naar filip.durant@ep.europa.eu voor 07/03/2019 met vermelding van voornaam, naam, geboortedatum, nationaliteit, type ID-kaart, nummer ID-kaart of paspoort.

I will be organising an event in the European Parliament in Brussels on 22 March 2019. The aim is bring together the Flemish and the Catalan Deaf Community and to discuss several themes that affect all of us. Sign languages will of course be the red thread throughout the whole event. You are cordially invited to attend. Please note: the room capacity is limited to 100 people so be quick!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Twitter