Home 2018-03-23T23:16:37+00:00
Loading...

Helga Stevens – Europees Parlementslid

Hallo, ik ben Helga Stevens. Mijn naamgebaar verwijst naar het feit dat ik vaak weg ben en dat ik dus ‘ergens’ ben.
Ik ben momenteel Europees Parlementslid en werk in het Europees Parlement.
Ik zetel in twee commissies. De eerste commissie handelt over burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie en de tweede commissie over tewerkstelling en sociale zaken. Binnen de commissie burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie focus ik me vooral op migratie en asiel alsook op privacy en databescherming en veiligheid. In de commissie sociale zaken en tewerkstelling ben ik vooral bezig met tewerkstelling en dan vooral in Europees verband bijvoorbeeld als het gaat over vrijheid van verkeer van personen en alsook voor personen met een beperking. Het moet mogelijk zijn dat iemand vanuit Polen gaat werken in Frankrijk of Engeland.
Ik ben ook lid van enerzijds de delegatie naar Korea en anderzijds de delegatie naar Centraal-Azië. Hierbij is het de bedoeling om ons te focussen op onderlinge betrekkingen en samenwerking met de verschillende parlementen in Korea en Centraal-Azië om daar democratie en transparantie alsook beter bestuur te bevorderen.

Helga’s Biografie

Helga’s CV

Recent nieuws

In de schijnwerpers

Facebook

7 days ago

Helga Stevens MEP

Mensen met een beperking kunnen hun kiesrecht nog niet ten volle uitoefenen. Vijftien van de 28 EU-lidstaten ontzeggen mensen met een beperking die onder voogdij staan automatisch (!) hun recht om te stemmen. Ook zijn er grote belemmeringen om te stemmen, omdat kiesbureaus vaak gewoon niet toegankelijk zijn. ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Helga Stevens MEP

Zonder het Privacy Shield zijn onze Europese burgers en KMO’s slechter af. Zij zullen het uiteindelijke slachtoffer zijn. Burgers zullen immers minder verhaalrechten hebben omdat de Ombudspersoon verdwijnt. Europa zal bovendien moeilijker kunnen controleren of gegevensoverdrachten correct verlopen. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Twitter