Over ECR2018-03-23T17:00:41+00:00
NVA

Wat is ECR?

De fractie Europese Conservatieven en Hervormers – de Engelse afkorting is ECR – werd in 2009 opgericht om te pleiten voor hervorming van de Europese Unie. We vinden dat het hoog tijd is om Europa weer te doen werken, zowel economisch als voor de mensen. De fractie brengt momenteel 75 Europarlementsleden samen uit 17 landen en is aldus de derde grootste fractie in het Europees Parlement.

Eurorealisme:

De “Verklaring van Praag” is de basis van ECR: we willen een open, transparent en Eurorealistisch EU.

Met het concept van Euroreliasme onderscheidt de ECR zich van de andere fracties in het Europees Parlement. We willen dat de EU een nieuwe richting uit gaat wat niet betekent dat we de EU kapot willen maken of niet meer willen samenwerken.

Concreet willen we vermijden dat de EU evolueert in de richting van een Europese federale superstaat. We willen dat de EU evolueert naar een meer flexibele organisatie die luistert naar en respect opbrengt voor de mensen in alle lidstaten. In plaats van vast te houden aan oude vastgeroeste idealen over Europese integratie willen we ervoor zorgen dat de EU in staat is de grote uitdagingen van vandaag aan te pakken.

We willen zowel meer samenwerking als meer gezond verstand in Europa.

Meer informatie? ZieĀ http://www.ecrgroup.eu.