Bespreking van het rapport over de situatie van de fundamentele rechten in de EU in 2017. Dit rapport is een potpourri van zeer verschillende thema’s. Wij verkiezen om elk dossier afzonderlijk op zijn merites te beoordelen, wat wij deden en ook zullen blijven doen. Bovendien staat in dit rapport niets over de schande van politieke gevangenen in Spanje. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Shame on you, Europees Parlement!

2019-01-17T10:52:09+00:00January 16th, 2019|
NVA

Ondanks terechte kritiek op geweld tegen vrouwen, de LGBTI-gemeenschap en journalisten zal de N-VA toch niet voor stemmen. Nochtans zijn die thema’s belangrijk voor ons, nemen we het ook op voor mensen met een beperking, en staan we achter bijvoorbeeld het EU-mechanisme voor de rechtsstaat.

Maar dit verslag mist alle nuance. Zo wordt onvoldoende een onderscheid gemaakt tussen illegale en legale migratie. Ook wordt gezinshereniging, en dus volgmigratie, bejubeld als een integratiebevorderende maatregel. Het rapport verwacht ook te veel heil van EU-asielwetgeving voor het tackelen van de migratiecrisis. Maar die EU-regels laten ons niet toe een strikt nationaal migratiebeleid te voeren.

Deze resolutie is een potpourri van zeer verschillende thema’s. Wij verkiezen om elk dossier afzonderlijk op zijn merites te beoordelen, wat wij deden en ook zullen blijven doen.

Bovendien lees ik in dit rapport niets over de schande van politieke gevangenen in Spanje. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Shame on you!