Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 17.04.2018 m.b.t. agendapunt “ Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen.”

2018-04-18T19:35:35+00:00April 17th, 2018|
NVA

Dank u, voorzitter. Collega’s, asiel en migratie zijn belangrijke thema’s. Onze burgers zijn bezorgd over de niet-aflatende instroom van migranten. Ze zijn bezorgd over onze poreuze buitengrenzen en de socio-economische uitdagingen en veiligheidsrisico’s daaraan verbonden.

Ik blijf van mening dat we in de Unie moeten evolueren naar een systeem waarbij erkende vluchtelingen enkel via hervestiging kunnen worden overgebracht. Zodat wij weten wie binnenkomt en een maximumlimiet kunnen afdwingen. Maar ook zodat gezinnen hun leven niet meer zouden wagen in gammele bootjes, omdat ze weten dat een illegale binnenkomst niet meer met legaal verblijf wordt beloond.

Op internationaal niveau gaat men ook de dialoog aan. Het doet mij plezier dat afspraken over zo’n hervestigingsbeleid, naar Europa maar ook wereldwijd, worden gemaakt.

Ik zou de onderhandelaars willen oproepen om de nodige ambitie én realiteitszin aan de dag te leggen. Heb voldoende aandacht voor terugkeer van illegale economische migranten zodat het draagvlak bij de bevolking vergroot. En maak het onderscheid duidelijk tussen kwetsbare vluchtelingen die in het buitenland geen veilige haven vonden enerzijds en gelukszoekers anderzijds.

Ik vind het wel bedenkelijk dat het Parlement oproept tot het decriminaliseren van humanitaire hulp. Een vingerwijziging naar Italië die een NGO boot in beslag nam op verdenking van hulp aan mensensmokkelaars. Ondanks bevelen van het Italiaanse reddings- en coördinatiecentrum en van de – door de EU getrainde – Libische kustwacht, bracht de NGO de migranten naar een Europese hotspot. Ook humanitaire organisaties staan immers niet boven de wet of gemaakte werkafspraken.