Strijd tegen sociale dumping essentieel voor draagvlak EU

2018-02-08T18:40:31+00:00June 30th, 2016|
NVA

Op de Europese top deze week – met 27 en niet 28 – beseften de regeringsleiders dat grondige hervormingen het draagvlak voor de EU moeten redden. En daar moet de strijd tegen sociale dumping een belangrijke rol in spelen, volgens premier Michel. ‘Waar N-VA al langer voor ijvert, wordt nu ook op het allerhoogste Europese niveau bepleit,’ stelt Europarlementslid Helga Stevens (N-VA). ‘Sociale zekerheidsmigratie en detachering waren centrale thema’s in het brexit-referendum. Europa moet de onvrede die – ook in Vlaanderen – hierover heerst, dringend wegnemen.’

N-VA roept Europees Commissaris Marianne Thyssen dan ook op om haar tanden te tonen in de strijd tegen sociale dumping. Stevens: ‘Het zou allereerst een zeer slechte zaak zijn, mocht Thyssen terugkomen op het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’. Oost-Europese lidstaten trokken vanwege dit principe een gele kaart tegen Thyssens voorstel voor de aanscherping van de detacheringsregels. Hierdoor moet Thyssen eerstdaags beslissen of zij haar voorstel handhaaft, wijzigt of intrekt. N-VA roept Thyssen stellig op voet bij stuk te houden.

‘Willen we de strijd tegen sociale dumping echt winnen, dan is er bovendien meer nodig’, vindt Stevens. Uit een antwoord van de Europese Commissie op een schriftelijke vraag van Stevens, blijkt dat Thyssen niet wil raken aan het principe dat gedetacheerde werknemers gedurende twee jaar sociale zekerheidsbijdragen kunnen blijven betalen in hun thuisland. ‘Dit heeft duidelijk een negatieve impact op de concurrentiepositie van onze werknemers en hun werkgevers. De sociale zekerheidsbijdragen liggen in het thuisland doorgaans immers een pak lager en het is nog maar de vraag of zij effectief geïnd worden. N-VA pleit dan ook voor een verkorte detacheringsduur van maximaal zes maanden, waarna de sociale zekerheidsbijdragen in het werkland betaald moeten worden. We hopen dat Thyssen zo snel mogelijk alsnog de nodige aanpassingen voorstelt.’

Voor bijkomende vragen kan u terecht bij:

Helga Stevens – helga.stevens@europarl.europa.eu – 0476 90 99 39

Yannick Vanderveeren (woordvoerder) – yannick.vanderveeren@europarl.europa.eu  – 0473 80 64 46