N-VA wil geen Europese sociale eenheidsworst

2018-02-08T18:17:57+00:00April 24th, 2017|
NVA

PERSBERICHT

N-VA-Europarlementslid Helga Stevens

N-VA-fractieleider Vlaams parlement Matthias Diependaele

De Europese Commissie heeft deze middag haar plannen voor de uitbouw van een Europese sociale pijler voorgesteld. “We steunen de wil om tot een verbeterd sociaal Europa te komen,” zegt Europarlementslid Helga Stevens (N-VA). “Maar de Commissie moet inzien dat de economische situatie en de arbeidsmarkt verschillen van lidstaat tot lidstaat. Daarom is maatwerk nodig. We weten waartoe een opgedrongen one-size-fits-all beleid immers zal leiden: een one-size-fits-none resultaat. Europese sociale eenheidsworst werkt niet.”

De Commissie wil onder meer dat vaders recht krijgen op tien dagen vaderschapsverlof en dat moeders én vaders minstens vier maanden ouderschapsverlof kunnen opnemen. Overal in Europa. Stevens: “Uiteraard hechten we veel belang aan een evenwichtige balans tussen het werk- en het privéleven. Elk goed voorstel in die richting willen we bekijken. Maar net wanneer de topman van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling aangeeft dat Vlaanderen nood heeft aan méér autonomie voor een efficiënter arbeidsmarktbeleid, wil de Commissie de lidstaten verder in een keurslijf dwingen. Dat werkt niet. Kijk bijvoorbeeld naar Spanje dat met een torenhoge werkloosheid kampt. Wat voor zin heeft het van een verlofregeling op te leggen als mensen niet eens een job hebben? Zonder de nodige jobcreatie kan de overheid een genereus ouderschapsverlof simpelweg niet financieren. Sociale welvaart creëer je niet op een economisch kerkhof.”

Op het vlak van arbeidsmarktbeleid haalde de Commissie afgelopen weekend overigens uit naar de positie van allochtonen in het Vlaamse onderwijs en op de arbeidsmarkt. “Ik viel van mijn stoel,” zegt Matthias Diependaele, fractieleider voor de N-VA in het Vlaams Parlement. “Vlaanderen zet al jaren in op maatwerk om mensen te begeleiden naar de arbeidsmarkt, gebaseerd op ieders specifieke talenten en competenties. Die aanpak wordt dan ook door steeds meer andere EU-landen opgevolgd en is ook voor allochtonen de beste oplossing. Vlaanderen zet bijvoorbeeld net in op opleidingen op de werkvloer en taalstages om de kansen van nieuwkomers te verhogen. Bovendien hebben we één van de meest emanciperende onderwijssystemen van de hele OESO en zet Vlaanderen al jaren in op een inburgeringsbeleid en allerlei vormen van taalondersteuning. Het is uiteraard ook aan nieuwkomers én oudkomers om kansen te grijpen.”

Voor bijkomende vragen kan u terecht bij:

Helga Stevens – helga.stevens@europarl.europa.eu – 0476 90 99 39 (sms)

Matthias Diependaele – matthias.diependaele@n-va.be – 0486 44 00 97

Yannick Vanderveeren (woordvoerder) – yannick.vanderveeren@europarl.europa.eu – 0473 80 64 46