Mijn tussenkomst in Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken op 1 december 2015 over Punt 19 : Gedachtenwisseling met Gilles De Kerckhove EU-coördinator voor terrorismebestrijdi

2018-02-08T19:16:40+00:00December 1st, 2015|
NVA

EU-coördinator voor terrorismebestrijding

Dank u Voorzitter. Beste collega’s, graag wil ik eerst in naam van Mr. Timothy Kirkhope, ECR coördinator spreken in verband met de noodzaak voor lidstaten om prioriteit te geven aan toepassingsmaatregelen. Akkoord, we hebben meer instrumenten nodig, maar we moeten ook beter gebruik maken van hetgeen we al hebben inclusief, als prioriteit, betere informatiedeling.

Ook, terwijl we maatregelen nodig hebben om terroristische activiteiten aan te pakken, is het uiterst belangrijk om radicalisering aan de bron aan te pakken. U heeft melding gemaakt van de “Radicalisation Awareness Networks” maar lidstaten zouden veel meer moeten doen. Zullen we een voorstel zien voor een EU TFTP? Is dit iets dat de lidstaten willen?

We spreken ook over de nood aan een sterkere controle van de externe grenzen. Wat is er verder nog voorzien buiten het gebruik van FRONTEX? Mogen wij een radicaal ander “Slimme Grenzen” voorstel verwachten?

In naam van de N-VA wil ik graag het volgende zeggen.

De Europese Unie kan een meerwaarde betekenen op het beleidsdomein terrorismebestrijding, wegens de grensoverschrijdende modus operandi van de daders. De bevolking is terecht ontgoocheld en vraagt zich af waarom relatief weinig vooruitgang is geboekt na de aanslag tegen Charlie Hebdo eerder dit jaar. Neem het EU PNR dossier als voorbeeld, dat onder leiding van de ALDE-fractieleider Verhofstadt werd geblokkeerd. Trouwens dezelfde persoon die na Parijs de schuld doorschoof naar de inlichtingendiensten. We moeten de EU-lidstaten niet met de vinger wijzen. Het probleem, beste collega’s, is te traceren naar dit Huis. Ik maak daarom nogmaals van de gelegenheid gebruik om mijn collega’s op te roepen politieke daadkracht te tonen en dogma’s opzij te zetten. In het bijzonder m.b.t. doembeelden aangaande privacy en databescherming. Een evenwicht moet er inderdaad zijn, maar vooruitgang evenzeer. Dank u wel.