Met oog op de Europese verkiezingen volgend jaar moet het waarborgen van de politieke rechten van personen met een beperking een prioriteit zijn bij de uitvoering van het nieuwe EU programma “Rechten & Waarden instrument”.

2018-09-11T22:45:13+00:00September 11th, 2018|
NVA

Voorzitter, collega’s,

Ik begrijp dat het onder meer de bedoeling is om ongelijkheid en discriminatie te bestrijden. En om de participatie van burgers aan de democratie te bevorderen. Met als doel het behoud van een open, democratische en inclusieve maatschappij in de Europese Unie. Dit is inderdaad belangrijk gezien wij in Europa geconfronteerd worden met discriminatie, extremisme en radicalisering. Dan moeten wij inderdaad onze rechtstaat en de waarden van de Verlichting beschermen en verdedigen

Ik noteer met vreugde dat de Commissie hierbij uitdrukkelijk verwijst naar personen met een beperking. Hierbij geeft de Commissie uitvoering aan het VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap en ook aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, beide onderschreven door de Europese Unie.

Wat betreft het VN Verdrag, het bepaalt onder meer dat personen met een beperking het recht hebben om deel te nemen aan het publieke en politieke leven, onder meer door zowel als kiezer en/of kandidaat deel te nemen aan verkiezingen op gelijke voet als andere burgers. Echter, in veel lidstaten worden personen met een beperking nog steeds met obstakels geconfronteerd waardoor ze hun politieke rechten niet ten volle kunnen uitoefenen. Het waarborgen van de politieke rechten van personen met een beperking moet een prioriteit zijn bij de uitvoering van dit nieuwe programma. Zeker gezien er volgend jaar Europese verkiezingen zullen zijn.

Dit brengt ons bij de rol van NGOs, en meer bepaald van organisaties van personen met een beperking. Ik reken erop dat er voldoende middelen zullen worden gereserveerd voor zowel de overkoepelende verenigingen van personen met een beperking als handicapspecifieke verenigingen gezien beide soorten organisaties belangrijk en complementair werk leveren ter bevordering van inclusie van en gelijkheid voor personen met een beperking. Deze organisaties zijn belangrijke partners voor de Europese Commissie en nationale overheden als het gaat over de uitvoering en toepassing van de principes die vervat zijn in het VN Verdrag voor gelijke rechten van personen met een handicap.