Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 23.10.2017 m.b.t. agendapunt “Drugsdebat”.

2018-02-08T18:04:53+00:00October 23rd, 2017|
NVA

Dank u voorzitter. Collega’s.

Psychoactieve stoffen zijn imitatiedrugs die een aanzienlijk negatief effect hebben op de volksgezondheid.

Bijvoorbeeld de stof Acryloylfentanyl, een substantie die 50 keer sterker is dan morfine. Sinds de zomer van 2016 heeft die stof 40 slachtoffers gemaakt. Desondanks blijven Chinese producenten het gewoon online verkopen. Het is bovendien legaal in sommige Lidstaten.

De afgelopen tien jaar is het aantal varianten voor psychoactieve stoffen op Europees niveau enorm toegenomen. In 2015 bijvoorbeeld werd gemiddeld om de drie dagen een nieuwe stof aangemeld in het EU-systeem voor vroegtijdige waarschuwing.

Het probleem is dat het huidige Europese systeem achterhaald is want enkel gericht op klassieke drugs, en het laat bovendien geen snel optreden toe. Vandaar de voorstellen van richtlijn en verordening die morgen worden gestemd.

Onder de nieuwe richtlijn blijven imitatiedrugs  niet langer buiten schot in de gemeenschappelijke Europese aanpak in de strijd tegen drugs. Met als ultieme doel te voorkomen dat er problemen ontstaan bij politionele en gerechtelijke samenwerking in de Unie.

De nieuwe verordening kort de termijnen voor een snel en doeltreffend optreden sterk in, waardoor het EU-systeem voor vroegtijdige waarschuwing veel efficiënter zal werken.

Iedereen is het erover eens dat gevaarlijke designer drugs  verboden moeten worden en van de markt moeten verdwijnen.

Maar vandaag moet élke gevaarlijke stof die Europa wil verbieden, een omslachtige wetgevende procedure doorlopen. Zo gaat er telkens kostbare tijd verloren. Morgen moet het Parlement zich bijvoorbeeld uitspreken over de stof furanylfentanyl. Dealers krijgen ondertussen vrij spel, mensen worden ernstig ziek of gaan zelfs dood. En wanneer de betrokken stof uiteindelijk verboden wordt, is er al een nieuwe variant op de markt.

Zo vechten we tegen de bierkaai. Met deze regels willen we hier een einde aan maken. Hoog tijd om deze schadelijke drugs waarmee grof geld wordt verdiend, aan te pakken!