Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 16.01.2018 m.b.t. agendapunt “Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017”.

2018-02-08T17:13:06+00:00January 17th, 2018|
NVA

Ik wil graag het Estse voorzitterschap danken voor het geleverde werk en de fijne samenwerking in de afgelopen maanden. Het was geen gemakkelijke opdracht met zo een ambitieus programma!

Op het vlak van werkgelegenheid en sociale zaken heeft het voorzitterschap vele stappen vooruit gezet in heel wat dossiers. Ik noem onder andere de coördinatie van de sociale zekerheid en de detacheringsrichtlijn. Ook de afkondiging van de Europese Pijler van sociale rechten gebeurde onder het Estse voorzitterschap.

Hoewel ik vele van deze prioriteiten van het voorzitterschap ondersteun, inclusief een sociale pijler, wil ik wel onze burgers niets wijs maken. We moeten duidelijk én eerlijk zijn over wat Europa wél kan realiseren en bijbrengen, en wat niet. Voor mij is de Sociale Pijler om die reden een gemiste kans.

De Pijler had aan lidstaten richting kunnen geven die opwaartse convergentie realiseert, maar is jammer genoeg verzand in hoogdravende politieke verklaringen.

Daarbij vervaagt de grens tussen wat de bevoegdheid van de EU is en wat die van de lidstaten is en moet blijven.

Ik zei het eerder, en ik zeg het opnieuw: het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de lidstaten om sociale vooruitgang en economische groei te boeken. Europa moet hierbij meerwaarde leveren en niet het beleid van de lidstaten gaan ondergraven of vervangen.