Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 14.12.2015 m.b.t. agendapunt “Bescherming van slachtoffers van terrorisme”

2018-02-08T19:15:46+00:00December 14th, 2015|
NVA

Voorzitter, collega’s, ik maak graag van de gelegenheid gebruik om extra aandacht te vragen voor kwetsbare slachtoffers van terreur, zoals personen met beperking. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat het slachtoffer bij het eerste contact en alle verdere contacten met de politie of justitie op de juiste manier wordt bijgestaan, indien hij ondersteuning nodig heeft bij het begrijpen of begrepen worden.
Dat betekent concreet dat een doof persoon moet kunnen rekenen op de bijstand van een gebarentaaltolk op het politiekantoor of de rechtbank, een persoon met een mentale beperking moet een vertrouwenspersoon kunnen meenemen. Pas dan kan hij zijn rechten als slachtoffer ten volle uitoefenen.
Dat is en blijft een groot pijnpunt in vele EU landen. Er is dus nood aan sensibilisering en opvolging. Daarom moet het recht te begrijpen en begrepen te worden een belangrijk aandachtspunt zijn voor de Commissie bij de opmaak van het verslag omtrent de implementatie.