Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 14.06.2017 m.b.t. agendapunt ” Voorbereiding van de Europese Raad van 22-23 juni (debat)”.

2018-02-08T18:17:41+00:00June 14th, 2017|
NVA

Goede morgen voorzitter, collega’s,

De Europese Raad zal zich binnenkort opnieuw buigen over het probleem van de irreguliere migratie van economische migranten vanuit Libië naar Italië.

Naast de 200 miljoen euro die wij investeren in menswaardige opvang in Libië en omstreken, is het tijd om werk te maken van een terugkeerbeleid vanuit de EU, gebaseerd op onze ervaringen met de EU-Turkije deal.

Deze deal resulteerde in snelle asielprocedures in Griekenland zodat álle vluchtelingen die in Turkije reeds veilig waren, naar dat land konden worden teruggestuurd. Hiermee kregen we de vluchtelingenstroom onder controle.

Nu vraag ik me af waarop wij wachten om dezelfde soort samenwerking op te zetten met alle landen in Noord-Afrika? Waarom moet het bij die ene EU-Turkije deal blijven?

Immers, het is volkomen legaal om migranten terug te brengen naar een ‘veilige haven’. Volgens de Commissie zelf is dat een plaats waar mensenlevens niet worden bedreigd, waar in elementaire behoeften wordt voorzien en waar vervoer kan worden geregeld. Buiten Turkije komen zeker nog andere Noord-Afrikaanse landen hiervoor in aanmerking.

Ik roep alle Europese leiders dan ook op om te onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om bv tot een EU-Libië deal te komen. Alleen zo kunnen we drama’s op zee met dodelijke afloop voorkomen.