Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 13.12.2017 m.b.t. agendapunt ” Tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen”.

2018-02-08T17:27:18+00:00December 13th, 2017|
NVA

Voorzitter, collega’s,

Ik wil de rapporteur danken voor dit sterke en duidelijke verslag. Wanneer het om seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen gaat, moet absoluut nultolerantie gelden.

Vandaag ondervinden we jammer genoeg nog te veel problemen bij de opsporing en vervolging van dergelijke criminele feiten. Hier kan en moet Europa zijn meerwaarde bewijzen: een goede grensoverschrijdende samenwerking tussen lidstaten is van het allergrootste belang. Vooral op het vlak van online-misdrijven liggen hier nog heel wat uitdagingen. We worden geconfronteerd met steeds nieuwe vormen van online-misbruik, die vragen om een continue investering in nieuwe digitale opsporingstechnieken, een aangepast wetgevend kader en verdere preventie en bewustmaking.

Ik wil er tot slot op wijzen dat kinderen met een beperking bijzonder kwetsbaar zijn. Zij krijgen veel vaker te maken met lichamelijk en seksueel geweld, en ervaren ook andere vormen van misbruik dan kinderen zonder beperking, zoals gedurende de dagelijkse hygiënische routine of tijdens hun behandeling. Hiervoor is echt bijzondere aandacht en waakzaamheid nodig!