Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 13.03.2017 m.b.t. agendapunt ” Gecombineerde behandeling – Gendergelijkheid”.

2018-02-08T18:20:00+00:00March 3rd, 2017|
NVA

Voorzitter, collega’s,

Ik pleit voor een inclusieve samenleving met gelijke rechten én plichten voor iedereen! Dit geldt niet alleen voor alle genders, in het bijzonder voor vrouwen en meisjes, maar ook voor mensen met een beperking en andere minderheidsgroepen.

Een structurele aanpak van de genderongelijkheid is nodig. Verplichte quota of meer financiering zonder concrete maatregelen, zijn geen garantie voor meer gelijkheid op de arbeidsmarkt of in de publieke sfeer. Mensen moeten voor gelijk werk een gelijk loon krijgen. We kunnen de genderloonkloof enkel dichten met meer transparantie en een grondige evaluatie van verschillen in verloning tussen mannen en vrouwen.

Het is onaanvaardbaar dat we maar weinig vooruitgang zien inzake het bestrijden van geweld tegen vrouwen en gendergerelateerd geweld. Geweld tegen vrouwen, maar net zo goed tegen mannen en kinderen, is een zeer grove schending van de grondrechten. Ik roep dan ook op het Verdrag van Istanbul te steunen om deze extreme vorm van discriminatie uit te roeien.