Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 12.04.2016 m.b.t. agendapunt “De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie”.

2018-02-08T18:59:48+00:00April 12th, 2016|
NVA

Voorzitter, collega’s, dit rapport dat een strategische visie diende uiteen te zetten inzake asiel en migratie voor dit legislatuur, is een gemiste kans.

Eerst en vooral zijn asiel en legale migratie twee totaal verschillende thema’s die elk een eigen behandeling verdienen. Maar het werd een soep!

Ten tweede, waar het rapport nieuwe voorstellen bevat, zijn deze compleet onrealistisch. Het Dublin-systeem omvormen tot een spreidingsmechanisme, tot daar aan toe.

Maar dit doen zonder beperkingen en strikte voorwaarden hieraan te koppelen? Zonder maximumquota? En amper een woord over terugkeer? Maar wel over nieuwe legale routes naar de EU? Hallo gezond verstand?

We moeten de oogkleppen afdoen en eindelijk realistische en goed doordachte oplossingen op tafel leggen. Hierbij moeten we op verschillende terreinen tegelijk werken. Dus aan de ene kant ervoor zorgen dat onze grenzen goed bewaakt worden en dat iedere lidstaat de Dublinregels toepast en aan de andere kant inzetten op een succesvolle integratie van erkende vluchtelingen in onze maatschappij.