Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 11.12.2017 m.b.t. agendapunt ” Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan”.

2018-02-08T17:27:33+00:00December 11th, 2017|
NVA

Voorzitter, collega’s,

Als lid van de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Kazachstan ben ik blij met dit debat. De samenwerking tussen het Europees Parlement en de Centraal-Aziatische staten is belangrijk om politieke dialoog te bevorderen, en economische en culturele interactie te promoten.

De EU-Kazachstan Partnerschapsovereenkomst van 2015 draagt bij tot internationale en regionale vrede, stabiliteit en tot economische ontwikkeling.

Een samenwerking bovendien die gestructureerd is rond internationale verplichtingen.

Kazachstan is een strategische partner inzake de energiesector. De EU is de belangrijkste handelspartner van Kazachstan. Maar er is nog werk aan de winkel inzake ‘democratie’. Ook al zijn er recent positieve ontwikkelingen te zien op het gebied van constitutionele en bestuurlijke hervormingen. En werkt Kazachstan nu samen met de Commissie van Venetië.

Vandaar het belang van deze Overeenkomst, want de mensenrechten en de rechtsstaat staan erin centraal.

Noteer ook dat via internationale mensenrechteninstrumenten, maar ook via fondsen in de periode 2014-2020 ruim 1 miljard Euro naar Centraal-Azië gaat voor o a. een verbetering van de rechtstaat.

Dank u wel.