Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 11.09.2017 m.b.t. agendapunt ” Toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrou

2018-02-08T18:11:02+00:00September 11th, 2017|
NVA

Geweld tegen vrouwen en gendergerelateerd geweld wordt nog steeds zwaar onderschat en geminimaliseerd. Geweld tegen vrouwen, maar evengoed ook tegen mannen en kinderen, vormt een grove schending van de grondrechten.

Volgens een recente studie van het EU Bureau voor de grondrechten heeft in de EU één op de vijf vrouwen reeds te maken gehad met fysiek geweld gepleegd door een ander dan hun partner sinds hun vijftiende. En vrouwen met een beperking lopen naar schatting nog 1,5 tot 10 keer meer risico om misbruikt te worden dan vrouwen zonder beperking. Schrijnende cijfers!

Uiteraard moet de EU tot het Verdrag van Istanbul toetreden. We moeten op alle mogelijke manieren een einde maken aan geweld tegen vrouwen en meisjes!

Slechts 14 EU-landen, waaronder België hebben tot nu toe het Verdrag van Istanbul geratificeerd. De lidstaten moeten natuurlijk ook hun deel doen. Maar de EU kan hier aanvullend optreden, bijvoorbeeld in verband met de rechten van slachtoffers en beschermingsbevelen, en op het gebied van gerechtelijk samenwerking in strafzaken.

Het is hoog tijd dat we van het bestrijden van gendergerelateerd geweld een prioriteit maken!