Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 11.05.2016 m.b.t. agendapunt “Agentschap van de EU voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (debat)”.

2018-02-08T18:53:00+00:00May 11th, 2016|
NVA

Voorzitter, collega’s,

Mijn delegatie is tevreden met de uitkomst van de trialoogonderhandelingen. Europol, het EU-agentschap voor samenwerking tussen de politiediensten, wordt versterkt. Daarop hamert N-VA al lang. Op die manier is Europol nog beter in staat om de Lidstaten te helpen bij de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme.

Zo is het voortaan wettelijk geregeld dat Europol bvb. jihadistische tweets, via contactpersonen in die lidstaten, mag signaleren aan de betrokken provider. Dat bedrijf kan dan die haatzaaiende berichten verwijderen wegens in strijd met haar algemene voorwaarden. Tot hiertoe heeft die gespecialiseerde cel binnen Europol reeds 1000 verwijderingsverzoeken verstuurd, waarvan meer dan de helft werd ingewilligd. Een uitstekende praktijk die bij deze dus wordt gebetonneerd.

Bovendien zal Europol nu tevens beschikken over een meer modern en meer flexibel databeheerssysteem, de 21ste eeuw waardig. Als alle Lidstaten nu ook effectief informatie gaan uitwisselen en Europol in het centrum van die gegevensuitwisseling wordt geplaatst, dan is dat zeer zeker een hele stap vooruit.