Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 07.06.2016 m.b.t. agendapunt “Stand van zaken rond de externe aspecten van de Europese migratieagenda: naar een nieuw “migratiepact”

2018-02-08T18:46:31+00:00June 7th, 2016|
NVA

De Commissie komt vandaag met een nieuw masterplan. De bedoeling lijkt om financiële steun aan de voornaamste Afrikaanse transitlanden te geven in ruil voor twee prestaties. Ten eerste moeten zij migranten tegenhouden door mensensmokkelaars te bestrijden. Ten tweede moeten zij illegale migranten uit Europa terugnemen. N-VA pleitte eerder voor het afsluiten van anti-verdrinkingsakkoorden met alle landen rond de Middellandse Zee. Wij stellen vandaag vast dat daaraan gehoor wordt gegeven. Er wordt voorgesteld om vanuit de EU migranten terug te sturen naar Tunesië, Egypte, Mali, enz. én tegelijkertijd inspanningen te leveren om echte vluchtelingen te hervestigen. Push-backs gecombineerd met hervestiging dus: ons vertrouwde mantra. De EU Grens- en kustwacht, aan de oprichting van dewelke ik actief bijdraag als schaduwrapporteur, kan die terugkeeroperaties uitvoeren. Rest ons nog de invoering van een maximumplafond aan op te vangen asielzoekers om tot een totaalaanpak te komen.