Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 04.10.2017 m.b.t. agendapunt ” Nauwere samenwerking: Europees Openbaar Ministerie”.

2018-02-08T18:06:01+00:00October 4th, 2017|
NVA

Voorzitter, collega’s,

Het Europees Openbaar Ministerie, of EOM, moet complexe gevallen van fraude bestrijden. Geen fait divers want het verschil tussen de geraamde BTW-inkomsten en de werkelijk geïnde BTW-bedragen bedroeg in 2015 zo’n €152 miljard. Dat is gelijk aan het ganse jaarbudget van de Europese Unie!

Sommige lidstaten zoals België zijn koploper inzake fraudebestrijding. Andere landen laten betijen. Het nieuwe EOM zal deze Lidstaten kunnen verplichten om fraudeonderzoeken op te starten.

Daar kunnen we natuurlijk niet tegen zijn. Maar er is een maar!

Eerst wisten we, ondanks lopende onderhandelingen, niet welke misdrijven het EOM ging vervolgen. Nadat duidelijk werd dat de focus zou liggen op grootschalige fraude, werd besloten om een nieuw agentschap op te richten. Maar volgens het Verdrag moest EOM ingebed worden in Eurojust, het EU agentschap voor justitiële samenwerking.

Helaas werd beslist om EOM te laten functioneren naast Eurojust en OLAF. Niet erg efficiënt, maar gezien het belang van fraudebestrijding, zullen we ons hierbij neerleggen.