Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 04.07.2017 m.b.t. agendapunt “Verslag over het Maltese voorzitterschap van de Raad (debat)”.

2018-02-08T18:12:30+00:00July 4th, 2017|
NVA

Dank u voorzitter, beste collega’s,

Ondanks dat Malta de kleinste EU lidstaat is, slaagde het Maltees Voorzitterschap erin enkele stappen vooruit te zetten op domeinen waar onze burgers wakker van liggen.

Wat asiel, migratie en veiligheid betreft, heeft Malta sterk ingezet op het beperken van de illegale migratiestromen uit Afrika naar Europa. Zo pleitte Malta ervoor om de Libische kustwacht te trainen zodat zij de migranten konden tegenhouden. Dit alles om te voorkomen dat gelukszoekers uit Afrika via Libië illegaal de Middellandse Zee oversteken naar Europa. Daarnaast lukte het Malta om het aantal personen dat vrijwillig terugkeert, sterk te verhogen.

Dat een krachtdadige en volgehouden aanpak van de migratiecrisis nodig blijft, bewijzen de cijfers. Afgelopen week maakten liefst 10.000 economische migranten de oversteek vanuit Libië naar Italië. In slechts twee dagen tijd!

Ik hoop dan ook dat Estland, voortbouwend op het werk van Malta, de migratiecrisis prioritair verder zal aanpakken.

Het is eigenlijk redelijk hallucinant te moeten vaststellen dat bijna twee jaar na het uitbreken van de migratiecrisis onze buitengrenzen nog steeds wagenwijd open staan. En dat we afhankelijk blijven van niet-EU landen voor de bewaking van onze grenzen.

Malta slaagde er ook in om alle 27 lidstaten op een lijn te krijgen over ETIAS. Dit is een systeem om naar Amerikaans voorbeeld alle niet-EU reizigers die visumvrij naar de EU mogen reizen, vooraf te screenen. Bedoeling is om criminelen buiten te houden.

Kortom, een klein land dat erin slaagde een stempel te drukken op het Europese toneel.