Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 03.10.2017 m.b.t. agendapunt ” Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen”.

2018-02-08T18:06:23+00:00October 3rd, 2017|
NVA

Voorzitter, collega’s,

De richtlijn van 1998 was de eerste Europese wet rond de veiligheid van passagiersschepen in de EU. Het doel is niet alleen te verzekeren dat de veiligheid van passagiers op passagiersschepen niet in gevaar wordt gebracht door het toegestane maximumaantal passagiers te overschrijden. Maar het bepaalt ook dat opsporings- en reddingsoperaties na een ongeval efficiënt dienen te verlopen. Deze richtlijn wordt nu geactualiseerd.

In de commissie LIBE volgde ik dit dossier op en diende ik een aantal amendementen in. Ik ben blij dat vele van mijn voorstellen zijn opgenomen in de finale versie aangenomen door de Commissie Transport.

Zo werd naast databeschermingsprincipes, ook de verplichting opgenomen om de nationaliteit van een opvarende mee te delen aan de kapitein van het schip.

Op die manier kan bij ongevallen sneller betrouwbare informatie aan verwanten bezorgd worden. Daarom werden de identificatieprocedures vereenvoudigd. Identificatie neemt altijd tijd in beslag, en dus hoe sneller, hoe beter voor ongeruste familieleden.

Dank u.