Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering te Straatsburg op 15.09.2016 m.b.t. agendapunt “Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (debat)”.

2018-02-08T18:38:45+00:00September 15th, 2016|
NVA

Voorzitter, Commissaris, collega’s,

Uit dit rapport blijkt dat 16 jaar na de goedkeuring van de EU richtlijn gelijke behandeling op het vlak van arbeid en beroep, er nog veel werk aan de winkel is. Er is zeker vooruitgang geboekt maar personen met een beperking blijven nog zwaar ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt: minder dan 50 procent heeft een job tegenover 70 procent voor personen zonder beperking.

Dus een brede, allesomvattende aanpak blijft nodig, op alle domeinen, met gebruik van het concept van “redelijke aanpassingen”.

Hierbij dient erover gewaakt worden dat ook personen met een beperking kunnen genieten van het vrij verkeer van personen, wat nu vaak niet het geval is. Bv werknemers met een beperking worden vaak geconfronteerd met allerlei belemmeringen, ook administratieve, waarmee werknemers zonder handicap niet worden geconfronteerd. Onaanvaardbaar toch?

Tot slot ben ik ook blij dat het rapport verwijst naar het VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap, het enige globale mensenrechtenverdrag dat de Europese Unie tot dusver heeft geratificeerd.