Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering te Straatsburg op 14.09.2016 m.b.t. agendapunt “Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen”.

2018-02-08T18:39:15+00:00September 14th, 2016|
NVA

Voorzitter, collega’s

Slechts weinig economische migranten en uitgeprocedeerde asielzoekers worden effectief uitgewezen. Het terugkeerpercentage blijft laag met slechts 30 procent.

Voor mijn partij de N-VA is een effectief terugkeerbeleid een topprioriteit, dit naast een consequent push-backbeleid. Migranten uit niet EU-landen zoals Afrika etc die illegaal in de EU verblijven, moeten dus terug naar eigen land.

Maar die migranten hebben in de regel geen papieren meer. Daarom krijgen ze een EU uitreisdocument. Echter, omdat die documenten gemakkelijk kunnen worden vervalst of nagemaakt, weigeren derde landen vaak om die documenten te aanvaarden als geldig, wat de terugkeer belemmert.

Daarom is deze verordening nodig: het voorziet in een vernieuwd en meer fraudebestendig uniform uitreisdocument. Dit is voor N-VA een uitstekende eerste en concrete stap naar een effectief uitwijzingsbeleid.

De EU levert dus in deze een meerwaarde, terwijl het afleveren van een dergelijk document volledig de bevoegdheid van de Lidstaten blijft.