Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering te Straatsburg op 14.09.2016 m.b.t. agendapunt “Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alst

2018-02-08T18:38:59+00:00September 14th, 2016|
NVA

Voorzitter, collega’s,

De eerste gedachte bij een aankondiging zoals die van Caterpillar gaat steeds uit naar de betrokkenen. De ECR fractie en mijn partij, de N-VA, voelen mee met de duizenden getroffen werknemers en onderaannemers. Voor hen komt de intentie tot sluiting keihard aan.

Over globalisering is veel bezorgdheid. Het juiste antwoord is doordacht beleid.

Enkele elementen zijn cruciaal.

  1. We mogen niet toegeven aan protectionistische tendensen. Internationale concurrentie leidt netto tot méér jobs, niet minder.
  2. We moeten werkzekerheid laten primeren op baanzekerheid. Voortdurende technologische verandering vergt een snel aanpasbare arbeidsmarkt om onze welvaart en tewerkstelling te kunnen behouden én verbeteren.
  3. We mogen niemand voortijdig afschrijven voor de arbeidsmarkt. Om de vergrijzing te betalen moet de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers drastisch verbeteren.

Van de EU mogen we verwachten dat het Europees Globaliseringsfonds steun zal verlenen bij collectieve ontslagen. Maar de factuur doorschuiven naar de belastingbetaler is geen duurzame oplossing. Met een Europese transferunie lossen we de werkloosheid niet op.

Het is aan de lidstaten om volop in te zetten op structurele hervormingen die jobcreatie en ondernemerschap maximaal bevorderen. In mijn eigen lidstaat België geven de federale en Vlaamse regeringen alvast het goede voorbeeld.

Dank u wel. Mevrouw Stevens, u heeft een blauwe kaart van de heer Tarabella. Stemt u daarmee in ? Ja hoor.

Mijnheer Tarabella u heeft het woord.

Ik hoor Mevrouw Stevens dat de N-VA dus de partij solidair is met de werknemers. De beste manier om dat te laten zien is zoals ze in België hebben gedaan toen Ford Genk moest herstructureren. Er was een nationale solidariteit in België om ervoor te zorgen dat de werknemers toegang zouden hebben tot brugpensioen. Ik stel vast dat N-VA niet meer te vinden is voor die methode. Nu vandaag zou dat wel een oplossing kunnen zijn om de crisis op te lossen en de sociale gevolgen te verlichten in Gosselies in de hele regio. Waarom is de N-VA tegen dat brugpensioen voor de werknemers die het slachtoffer zijn geworden van de herstructurering ?

Mevrouw Stevens

Beste collega, dank u wel voor uw vraag maar u moet heel goed luisteren naar mijn betoog. Wij zijn tegen de afschrijving van oudere werknemers vandaar dat wij tegen het idee van brugpensioen zijn omdat dat geen fundamentele oplossing biedt. Wij moeten ervoor zorgen dat oudere werknemers bijgeschoold worden zodanig dat zij een nieuwe job kunnen vinden. Dat is onze bedoeling. Een brugpensioen op zich is geen oplossing. Dank u.