Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering te Straatsburg op 08.03.2016 m.b.t. agendapunt “De situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU”.

2018-02-08T19:04:54+00:00March 8th, 2016|
NVA

Ondanks de goede bedoelingen slaat dit rapport de bal volledig mis. Ik ben volledig akkoord dat er aandacht moet zijn voor de moeilijke en vaak hachelijke situatie waarin vrouwelijke vluchtelingen zich bevinden. Zo is het bijvoorbeeld een uitstekend idee om te pleiten voor aparte slaap- en sanitaire gelegenheden in opvangcentra voor alleenstaande vrouwen en alleenreizende moeders met kinderen. Uiteraard moeten verkrachting en alle vormen van geweld op kwetsbare mensen en kinderen krachtig worden bestreden.

Hierbij ispreventie ook belangrijk. Het is echter de vraag of met een beleid van open grenzen en legale migratiekanalen al deze problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ook is het niet echt een oplossing om aan alle vrouwelijke vluchtelingen zomaar meer bijstand en rechten te geven, gewoon omdat men vrouw is.

Wat dan met het non-discriminatiebeginsel? Een ander probleem is dat in dit rapport geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, foltering of vervolging en economische migranten.

Verder staat er ook dat minderjarige asielzoekers onder géén enkele voorwaarde in detentie mogen worden genomen, dus de reeds bestaande EU richtlijn hieromtrent moet geschrapt worden?

De weinige paragrafen die wél naar de kern van de zaak gaan en een oplossing aandragen, wegen jammer genoeg niet op tegen het totaalplaatje dat geschreven is vanuit een onevenwichtige en eenzijdige visie. Een gemiste kans.