Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering te Straatsburg op 04.10.2016 m.b.t. agendapunt “Rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures

2018-02-08T18:33:05+00:00October 4th, 2016|
NVA

Dank u voorzitter.

Dit rapport, collega’s, is bedoeld om binnen de E.U. een minimum aan rechtsbijstand te garanderen in juridische procedures. We hebben al richtlijnen betreffende het recht op een tolk of advocaat, terwijl deze ontwerpwet specifiek handelt over het recht op rechtsbijstand. We spreken dus over toegang tot juridische informatie, het krijgen van een eerste advies of een verwijzing naar een al dan niet kosteloze advocaat.

De door de Commissie voorgestelde tekst was een mager beestje. Tijdens de trialoogonderhandelingen is de tekst serieus geamendeerd. Ik ben alvast tevreden met het verhoogde beschermingsniveau. Het lijkt mij ook niet meer dan normaal dat over de gehele Europese Unie eenzelfde minimumniveau wordt aangehouden. Zo voorzien bepaalde EU-lidstaten geen rechtsbijstand voor mensen die aangehouden worden onder Europees aanhoudingsbevel. Dergelijke hiaten worden met huidige tekst weggewerkt.

Tenslotte lijkt het mij een goede zaak dat die rechtsbijstand slechts wordt aangeboden indien er een zekere meerwaarde kan zijn. Ongeacht de onvermogendheid van de persoon. In Belgiƫ is dit trouwens reeds zo met betrekking tot bijstand van een advocaat. Indien hij denkt dat zijn tussenkomst geen meerwaarde heeft, kan hij het overkoepelende bureau vragen hem van de zaak af te halen. Dat lijkt mij een verstandige besteding te zijn van belastinggeld.

N-VA zal omwille van al deze redenen dit voorstel steunen.