Helga’s tussenkomst in de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van 31.08.2016: “EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen”

2018-02-08T18:39:31+00:00August 31st, 2016|
NVA

Allereerst wil ik de rapporteur bedanken voor haar werk. Naar mijn mening heeft dit advies betrekking op een zeer belangrijk onderwerp. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met mevrouw Mélin om te komen tot een evenwichtig en doelgericht opinie.

Sta mij toe om een fundamenteel punt van aarzeling toe te lichten betreffende dit advies zoals het nu opgesteld is.  Ik ben een vurig voorstander van subsidiariteit. Maar mijns inziens betekent dat niet dat lidstaten alle tekortkomingen zelf moeten aanpakken. Integendeel, ik geloof dat betere toegang tot geneesmiddelen enkel kan gerealiseerd worden door een betere samenwerking in de Europese Unie.

Iedere lidstaat heeft een eigen sociaal zekerheidssysteem en daarbij horende financiering die op uiteenlopende wijze georganiseerd zijn. Het is onmogelijk om te zeggen welk systeem beter is aangezien ze allemaal hun sterke en zwakkere punten hebben. Dit moeten we nu niet bespreken.

Waar we ons nu wel op moeten concentreren is het prijsmanagement. Op dit moment onderhandelen farmaceutische bedrijven over hun prijzen met elke lidstaat individueel en apart. Tijdens deze onderhandelingen komen zaken zoals tewerkstelling, snelheid van toegang tot de markt, terugbetaling, aantal patiënten enz. aan bod. Het gebeurt ook heel vaak – ongeveer 1200 keer per jaar alleen al voor België – dat de gezondheid van de patiënt in het gedrang komt omdat een medicijn simpelweg niet beschikbaar is. Bijvoorbeeld, in mijn land worden bepaalde medicijnen slechts in beperkte oplage ter beschikking gesteld precies omdat ze hier goedkoper verkocht worden dan in andere landen waardoor de farmaceutische bedrijven minder winst maken in België. Daarbij doet de parallelle handel ook geen goed aan dit probleem.

Vandaar dat ik er sterk van overtuigd ben dat overheden zouden moeten gestimuleerd worden om samen te onderhandelen met farmaceutische bedrijven in de plaats van dit individueel te doen.

Europa kan een rol spelen in de verbetering van de toegang tot geneesmiddelen en ik wil zeker een bijdrage leveren aan een advies dat deze mogelijkheden definieert met volledige inachtneming van de bevoegdheden van de lidstaten.

Dank u wel.

(Tussenkomst gedaan in Amerikaanse Gebarentaal/Engels en later vertaald naar het Nederlands)