Helga’s tussenkomst in de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken op 26.05.2016 m.b.t. agendapunt ”Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (herziening van het opschortingsmechanisme)’

2018-02-08T18:47:42+00:00May 26th, 2016|
NVA

Mijn delegatie, de N-VA delegatie, vindt dat er een sterker noodremmechanisme ingevoerd moet worden om falende visumliberaliseringsakkoorden aan te pakken. Bij het afsluiten van het Turkse asielakkoord bleek daarvoor nog geen meerderheid te vinden, dat is vandaag wel het geval. Nu is het voorstel ook door de Europese Commissie overgenomen. Zo zal de noodremprocedure grondig worden versterkt. Met een zekere automatisering, kortere termijnen, en meer mogelijkheden voor de EU Commissie om op eigen initiatief de noodrem te activeren. Dat zal bijvoorbeeld ook mogelijk worden wanneer afspraken rond terugname van derdelanders niet worden gerespecteerd, wanneer er veiligheidsproblemen ontstaan en wanneer landen die een visumvrijstelling kregen achteruit gaan op de benchmarkcriteria die ze initieel dienden te respecteren om de vrijstelling te verwerven. We hoorden het net van de Commissie. Wij kunnen dit noodremmechanisme perfect invoeren zonder akkoord met Turks president Erdogan. Het bewijst dat we meer moed moeten én kunnen hebben om de asielcrisis ook vanuit onze eigen Europese sterkte en onder onze eigen voorwaarden aan te pakken. En we dus ons lot niet volledig in de handen van Erdogan moeten leggen. Wat N-VA betreft moeten we, ruimer, alle visumliberaliseringsdossiers on hold zetten tot die procedure er is. Ook de dossiers waarover vandaag wordt gesproken. Los nog van de voorwaarden waaraan Kosovo, Oekraïne en andere landen inhoudelijk moeten voldoen.