Helga’s tussenkomst in de Bijzondere Commissie terrorisme van 23.01.2018: “Gedachtenwisseling met Mr Dimitris Avramopoulos, Europees Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap”

2018-02-13T10:39:42+00:00January 23rd, 2018|
NVA

Dank u wel voorzitter, beste collega’s. Ik wou net hetzelfde vragen als collega Hohlmeier dus om tijd te besparen ga ik mijn vraag terugtrekken want die is inhoudelijk dezelfde.
Ik heb wel nog één vraag over welke mogelijkheden Europa en vooral Frontex heeft om strijders, het zijn inderdaad misschien wel onze strijders die terugkeren, te stoppen aan de Europese buitengrenzen? En zoals collega Hohlmeier vroeg, is er effectief een uitwisseling van informatie tussen Frontex en Europol, en de nationale politieoverheden en inlichtingendiensten onderling? Dank u wel. Ik ben benieuwd naar uw antwoord Commissaris.