EP werkbezoek aan Griekenland mbt vluchtelingen- en asielproblematiek

2018-02-08T18:52:01+00:00May 20th, 2016|
NVA

Samen met een delegatie van de Commissie LIBE (Burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie) reis ik naar Griekenland van 18 tot 20 mei 2016 om met eigen ogen te zien hoe de situatie is van de vluchtelingen en asielzoekers aan de buitengrenzen van de EU. Ook willen we zelf bekijken hoe de EU-Turkije deal om de migratie- en asielstromen onder controle te krijgen, wordt uitgevoerd op het terrein. In dit kader zal ik samen met 9 andere Europarlementsleden de Griekse-Macedonische grens, het eiland Lesbos en Athene bezoeken. We zullen vertegenwoordigers van de Griekse overheid en de EU spreken, en ook mensen van internationale organisaties en NGO’s.

De bedoeling van deze werkreis is om de situatie ter plaatse te evalueren en te bekijken welke mogelijke noden er (nog) zijn en welke verdere maatregelen er nog moeten worden genomen, met inbegrip van de uitvoering van de EU-Turkije deal. We zullen o.a. bekijken hoe asielaanvragen worden verwerkt, welke informatie en ondersteuning wordt geboden aan migranten. Ook reddingsoperaties en grensbeheer zullen onderwerp van gesprek zijn.

We bezoeken onder meer de open en gesloten ontvangstfaciliteiten in het noorden van Griekenland en op Lesbos. Dit omdat wij in de commissievergadering meermalen de Europese Commissie ondervroegen over de omstandigheden in de Griekse onthaalcentra, het aantal en de achtergrond van de mensen die de asielzoekers moeten interviewen, en de terugkeer van migranten en asielzoekers naar Turkije. Hierbij richten we onze focus vooral op de mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden zoals vrouwen met kinderen en niet-begeleide minderjarigen. Persoonlijk moet daarbij voor mij ook de situatie van vluchtelingen/asielzoekers met een beperking en kinderen met een beperking in de vluchtelingenkampen aan bod komen.

http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20160513IPR27427/MEPs-to-go-to-Greece-to-check-on-refugees-and-implementation-of-EU-Turkey-deal