EP LIBE werkbezoek aan EASO in Malta

2018-02-08T18:39:42+00:00July 27th, 2016|
NVA

Goede dag!
Ik ben nu hier in Malta bij het Europees Asielondersteuningskantoor.
De Engelse naam is European Asylum Support Office en de afkorting is EASO. Doel van dit werkbezoek bij EASO is te kijken hoe EASO kan getransformeerd worden naar een Europees Agentschap voor Asiel, of in het Engels: EU Agency for Asylum. Bedoeling is EASO meer mogelijkheden te geven om de lidstaten te ondersteunen.

Hoe?
Door expertise en informatie op het vlak van migratie en asiel te verzamelen en te delen met de lidstaten. Ook staat het nieuwe agentschap de lidstaten bij in geval ze geconfronteerd worden met noodsituaties of plotse grote migratiestromen. Ook helpt het bij herplaatsing van asielzoekers naar andere EU landen vanuit Malta, Griekenland en Italië.

Het EU Asielagentschap doet dat in samenwerking en wisselwerking met de nieuwe EU Grens- en Kustwacht, het vroegere Frontex. Wij ondersteunen de uitbreiding van het mandaat van EASO maar tegelijk moeten we ook beseffen dat dit geld kost, heel veel geld! 66,2 miljoen € in 2017 en 114 miljoen in 2020. Bijna een verdubbeling dus.

Het zijn de Europese belastingbetalers en dus ook u die hiervoor een financiële bijdrage leveren. Daarom moeten we waken over een efficiënt gebruik van de middelen.

Tegelijk moeten we werk maken van het verminderen van de externe migratiedruk op de EU, door asielzoekers in de eigen regio te laten opvangen. Ook moeten we economische migratie ontmoedigen door het sluiten van terugnameakkoorden met derde landen.

http://www.independent.com.mt/articles/2016-07-19/local-news/Malta-seeks-Valletta-Summit-on-Migration-follow-up-meeting-6736161206

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20160719/local/malta-wants-a-valletta-summit-follow-up-meeting.619344

http://www.independent.com.mt/articles/2016-07-19/local-news/EASO-set-to-become-a-fully-fledged-migration-agency-with-an-increased-operational-capacity-6736161203

http://www.maltatoday.com.mt/news/national/67697/watch_maltabased_easo_to_become_official_agency_increase_workforce_to_500#.V44rTcvRbqA

http://www.timesofmalta.com/mobile/view/20160719/local/malta-based-easo-could-grow-fivefold.619342

http://www.tvm.com.mt/en/news/easo-expects-malta-to-continue-to-emphasise-on-immigration-during-presidency/

http://www.tvm.com.mt/en/news/efforts-for-malta-meeting-as-follow-up-to-valletta-summit/

http://www.newsbook.com.mt/artikli/2016/7/19/filmat:-malta-trid-laqgha-ohra-bejn-l-ue-u-pajjizi-afrikani-dwar-l-immigrazzjoni.48729/

http://www.tvm.com.mt/mt/news/hidma-biex-issir-laqgha-fmalta-li-tkompli-fejn-halla-l-valletta-summit/?src=hm

http://www.tvm.com.mt/mt/news/l-easo-tistenna-li-malta-tkompli-tenfasizza-fuq-l-immigrazzjoni-waqt-il-presidenza/?src=hm