Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 04.07.2018 m.b.t. agendapunt “Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS): taken van Europol.”

2018-07-05T20:07:08+00:00July 5th, 2018|
NVA

Voorzitter, collega’s,

Ik ben blij dat het ETIAS dossier morgen gestemd wordt, nadat wij er maanden hard aan hebben gewerkt. Het werd immers, tezamen met het inreis-uitreissysteem, in een studie geïdentificeerd als een belangrijke ontbrekende schakel in de Europese grensbewaking.

Dit systeem zal, hopelijk vanaf 2021, buitenlanders die geen visum nodig hebben om naar Europa te komen, vooraf screenen. Een automatische bevraging van Europese en internationale databanken moet de veiligheidsdiensten een totaalbeeld geven. Zo zal iemand die geseind staat via het Schengeninformatiesysteem niet meer onopgemerkt kunnen afreizen naar de Schengenlanden. Maar het systeem is meer dan het consulteren van databanken: het tracht ook risico’s te voorspellen met slimme algoritmes en statistiek.

Goed nieuws voor de belastingbetaler: het systeem is zelfbedruipend want aanvragers betalen 7 Euro voor hun elektronisch verzoek.

In de meeste gevallen krijgen de verzoekers een beslissing binnen de tien minuten. Het systeem is immers volautomatisch, en enkel bij mogelijke identiteitsverwarring of een hit wordt de aanvraag manueel nagekeken. Een toelating is geldig voor drie jaar.

Het systeem moet grenswachters ondersteunen die ter plekke aan de grens de beslissing moeten nemen om iemand al dan niet toe te laten. Via ETIAS kunnen ze zien of een toelating werd afgeleverd en of een bijkomende controle nodig is.

De N-VA is zeer tevreden dat ook politiediensten en immigratieautoriteiten het systeem, elk binnen hun mandaat, zullen kunnen consulteren.

Zo dichten we een belangrijke lacune in de bewaking van onze buitengrenzen. Europa wordt weer wat veiliger.