Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 17.04.2018 m.b.t. agendapunt “Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen.”

2018-04-18T19:29:08+00:00April 17th, 2018|

Ik las de brief die opriep tot dit Europees waardeninstrument. NGOs vroegen om financiële steun zodat zij Europese waarden kunnen uitdragen. Klinkt nobel, maar de brief wond er verder geen doekjes om. Zo stond te lezen dat Eurokritische stemmen, en dus niet het gevoerde beleid, schuld hebben aan de malaise in Europa. Ook werd de negatieve houding van de bevolking ten aanzien van de Unie gehekeld.

Mijn delegatie, N-VA, staat natuurlijk volledig achter de rechtstaat. Dat blijkt ook uit ons engagement voor Catalonië. Wij willen daarom het befaamde EU-mechanisme voor democratie, rechtstaat en grondrechten versterken, en optreden tegen overheden die in gebreke blijven.

Dit Waardeinstrument pakt echter de burger aan. Wat is daar de bedoeling van?

De burger beseft dat Europa faalde op vlak van migratie en is misnoegd over diens spilzucht, dubbele moraal en achterkamerpolitiek. Is het de bedoeling om kiezers terug te winnen met een goednieuwsshow? En daar ook nog eens hun eigen belastinggeld voor te gebruiken?