Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 18.04.2018 m.b.t. agendapunt “ Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.”

2018-04-23T20:31:51+00:00April 19th, 2018|
NVA

In de weken en maanden voor de aanslagen in Parijs gebruikte de terrorist Salah Abdeslam een anonieme prepaid kredietkaart van bpost om zich te verplaatsen doorheen Europa.

Dit is maar één voorbeeld van hoe terroristen en andere criminelen de interne EU-grenzen misbruiken. Door gebruik te maken van anonieme kredietkaarten, virtuele munten en allerlei louche vennootschappen kunnen financiële transacties van criminelen onopgemerkt blijven.

Daarom ben ik verheugd over de maatregelen die vandaag worden goedgekeurd: strengere regels rond de anonimiteit van prepaid kredietkaarten en virtuele munten zoals Bitcoin; meer transparantie rond sleutelfiguren achter bankrekeningen en ondernemingen; en een betere gegevensuitwisseling tussen autoriteiten binnen en tussen lidstaten. Want in een onderzoek is tijdig over de juiste informatie beschikken essentieel.

Stappen in goede richting dus, maar meer is nodigLaten we daarom snel werk van maken van bijkomende maatregelen in de strijd tegen terrorisme.