Voor ons is de link tussen visa en terugnameakkoorden essentieel en logisch. Immers, als een land niet meewerkt met het terugnemen van hun onderdanen die bij ons illegaal verblijven, waarom zou dat land dan privileges krijgen om de aflevering van nog meer visa te vergemakkelijken?

2018-10-24T12:12:54+00:00October 24th, 2018|
NVA

Voorzitter, collega’s,

Ik heb het S&D rapport met aandacht gelezen. In het verleden heb ik het al gezegd, en ik zeg het nogmaals zeer duidelijk: voor ECR is de link tussen visa en terugnameakkoorden essentieel.

Het is een zeer logische link. Als een land niet meewerkt met het terugnemen van hun onderdanen die bij ons illegaal verblijven, waarom zou dat land dan privileges krijgen om de aflevering van nog meer visa te vergemakkelijken?

Ik denk dat dit volkomen logisch is, toch?

De onverzettelijkheid van de socialisten in dit dossier, ook op dit punt, heeft geleid tot een absolute blokkering van een belangrijk dossier voor onze toeristische sector én reizigers met goede bedoelingen. Ik ben oprecht verbaasd dat de rapporteur het nodig vindt om, ook nu, dit artikel te verwijderen, goed wetende hoe belangrijk dit is voor de Raad om een akkoord te bereiken.

Als één van de weinige drogredenen om het artikel te verwijderen las ik dat S&D niet kan aanvaarden dat er geen gezonde beleidsmix van maatregelen in de Visa Code werd opgenomen. S&D klaagt inderdaad aan dat er geen beleid inzake investeringen of onderwijs is opgenomen. In een wetsvoorstel ter versoepeling van visa procedures?

Als dat de manier van denken en werken is, dan weet ik alvast zeker dat dit dossier niet gestemd geraakt voor de komende verkiezingen. Dat is een gemiste kans om het toerisme naar de EU een gigantische boost te geven. Onvergeeflijk.