Vlaanderen en Catalonië gelijkenissen en verschillen mbt de status van Gebarentaal

2019-02-18T10:47:52+00:00February 12th, 2019|
NVA

Om veiligheidsredenen is voorafgaande inschrijving verplicht!

AGENDA (v5)

13:00-13:30 Toegang en registratie bij het Europees Parlement (kom alsjeblieft vroeg aan!)

13:30-13:50 Doel en context van het seminar door Helga Stevens, EP-lid

13:50-14:00 Update door EUD over de status van gebarentalen in de Europese Unie en de Raad van Europa

Juridische situatie van gebarentalen

14:00-14:10 Juridische situatie van de Vlaamse Gebarentaal (VGT) in Vlaanderen en België

14:10-14:20 Juridische situatie van de Catalaanse gebarentaal (LSC) in Catalonië en Spanje

De impact van erkenning van gebarentalen en suggesties voor verbetering

14:20-14:30: Catalonië

14:30-14:40 Vlaanderen

14:40-15:00 Paneldiscussie – vraag en antwoord

15:00-15:10 pauze

 

 

Dovenonderwijs met gebarentaal als instructietaal

15:10-15:20 Vlaanderen

15:20-15:30 Catalonië

De rol van dove leraren in het dovenonderwijs

15:30-15:40 Catalonië

15:40-15:50 Vlaanderen

15:50-16:10 vraag en antwoord

Gebarentaal in de media: reguliere media of community-media?

16:10-16:15 Vlaanderen

16:15-16:20 Catalonië

16:20-16:30 vraag en antwoord

Dove gebarentaaltolken

16:30-16:35 Catalonië

16:35-16:40 Vlaanderen

16:40-16:50 vraag en antwoord

16:50-17:00 Conclusies en afsluiting

17:00 EINDE

===========================================================================

PRAKTISCH

Adres: Europees Parlement, Wiertzstraat 60, 1049 BRUSSEL

Ingang: Altiero Spinelli (ASP) gebouw, kant “Espace Leopold”, bereikbaar via het Luxemburgplein / Luxemburgplein. Iemand zal je opwachten aan de ingang en jou (in groep) binnenlaten. Komt goed op tijd want er zullen veiligheidscontroles zijn.

Dichtstbijzijnde metro: Troon / Trône of Maalbeek / Maelbeek

Dichtstbijzijnde treinstation: Brussel-Luxemburg / Brussel-Luxemburg

Vertaling van / naar: VGT, LSC, gesproken Nederlands, gesproken Spaans, gesproken Engels

Deelname is gratis maar op voorhand inschrijven is verplicht.

===========================================================================

Ik organiseer een evenement in het Europees Parlement in Brussel op 22 maart 2019. Het doel is om de Vlaamse en de Catalaanse dovengemeenschap samen te brengen en om verschillende thema’s te bespreken die ons allemaal aanbelangen. Gebarentalen zullen natuurlijk de rode draad zijn tijdens het hele evenement. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Let op: de capaciteit van de zaal is beperkt tot 100 personen, dus wees er snel bij!

Inschrijven via mail naar filip.durant@ep.europa.eu voor 07/03/2019 met vermelding van voornaam, naam, geboortedatum, nationaliteit, type ID-kaart, nummer ID-kaart of paspoort.

I will be organising an event in the European Parliament in Brussels on 22 March 2019. The aim is bring together the Flemish and the Catalan Deaf Community and to discuss several themes that affect all of us. Sign languages will of course be the red thread throughout the whole event. You are cordially invited to attend. Please note: the room capacity is limited to 100 people so be quick!

Due to security, advance registration is mandatory!


AGENDA
(v5)

13:00-13:30 Entrance and registration at European Parliament (please arrive early!)

13:30-13:50 Aim and context of seminar by Helga Stevens MEP

13:50-14:00 Update by EUD regarding the status of sign languages in the European Union and the Council of Europe – Mark Wheatley

Legal situation of Sign Languages

14:00-14:10 Legal situation of Flemish Sign Language (VGT) in Flanders and Belgium
14:10-14:20 Legal situation of Catalan Sign Language (LSC) in Catalonia and Spain

The impact of recognition of Sign Languages & suggestions for improvement

14:20-14:30: Catalonia
14:30-14:40 Flanders

14:40-15:00 Panel Discussion – Q&A

15:00-15:10 break

 

 

Deaf education with Sign language as language of instruction

15:10-15:20 Flanders
15:20-15:30 Catalonia

 

The role of deaf teachers in Deaf education

15:30-15:40 Catalonia
15:40-15:50 Flanders

15:50-16:10 Q&A

Sign language in the media: mainstream media or community media?

16:10-16:15 Flanders
16:15-16:20 Catalonia

16:20-16:30 Q&A

Deaf sign language interpreters

16:30-16:35 Catalonia
16:35-16:40 Flanders

16:40-16:50 Q&A

16:50-17:00 Conclusions and closing

17:00 END

==================================================================

PRACTICAL:

Address: European Parliament, Wiertzstraat 60, 1049 BRUSSELS

Entrance: Altiero Spinelli (ASP) Building gates at the “Espace Leopold”, accessible via Luxemburgplein / Luxemburgplein. Someone will be waiting for you at the entrance and take you in with the group. Come well in advance because there will be security checks.

Nearest metro: Troon / Trône or Maalbeek / Maelbeek

Nearest train station: Brussels-Luxembourg / Bruxelles-Luxembourg

Translation from / to: VGT, LSC, spoken Dutch, spoken Spanish, spoken English

Participation is free but registration is mandatory.