Uitleg in VGT over het dossier detachering en het bereikte akkoord in de EU Raad van Ministers van Werk.

2018-02-08T18:03:55+00:00October 24th, 2017|
NVA

Voor meer info, zie ook: http://www.knack.be/nieuws/wereld/europa-gaat-sociale-dumping-strenger-aanpakken/article-normal-916413.html

Transcript van video:

Ik ben tevreden dat gisterenavond de EU Raad van Ministers van Werk en Sociale Zaken een compromisakkoord heeft bereikt in het dossier van detachering.

Detachering betekent dat een bedrijf uit een EU lidstaat een werknemer kan sturen naar een ander EU lidstaat om daar tijdelijk te werken. Die werknemer blijft werken aan de loonvoorwaarden van de uitsturende lidstaat, en blijft ook zijn sociale zekerheidsbijdragen betalen in het land van herkomst. Gezien de grote verschillen tussen de EU landen onderling inzake loon en sociale bescherming, had dit een grote (negatieve) impact op de arbeidsmarkt in de ontvangende landen zoals België.

Het akkoord dat de Raad bereikte voorziet dat de duur van detachering wordt ingekort tot maximaal 12 maanden. Dit kan een keer verlengd worden met maximaal 6 maanden. Het misbruik met ‘tijdelijke’ detacheringen van lange en onbepaalde duur wordt zo onmogelijk gemaakt. Voor sectoren waarin dumping geen probleem vormt, de zgn. niet-risicosectoren, is de optie tot verlenging een goede zaak. Onze open Vlaamse economie is in die sectoren vaak gebaat bij een langere detacheringstermijn dan 12 maanden. Sommige opdrachten, zoals het bouwen van een windmolenpark, duren immers beduidend langer dan een jaar. We moeten erover waken dat die sectoren voluit de vruchten kunnen blijven plukken van het vrije verkeer van diensten. Een mogelijke verlenging tot 18 maanden kan in dat opzicht soms zelfs wat te kort zijn. Dat had N-VA liever anders gezien en kan mogelijk nog aan bod komen in de verdere besprekingen tussen de Europese Raad en het Europees Parlement.

De Raad gaf, na de Europese Commissie en het Europees Parlement, ook zijn goedkeuring aan het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’. Dit betekent dat vanaf dag 1 de loonvoorwaarden van het gastland van toepassing zijn, wat oneerlijke concurrentie een halt moet toeroepen. Er zijn wel nog een aantal kanttekeningen. Zo is het jammer dat de sociale bijdragen nog steeds in het land van herkomst betaald moeten worden, wat niet altijd even correct gebeurt.