Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 04.07.2018 m.b.t. agendapunt “Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming.”

2018-07-05T21:09:11+00:00July 5th, 2018|
NVA

Het EU-VS Privacy Shield speelt een belangrijke rol in de databescherming van onze Europese burgers. Meer dan 3000 bedrijven tekenden in op het Privacy Shield. Deze bedrijven beloofden dat ze de gegevensoverdracht tussen de EU en de VS strenger zullen beschermen dan wat de Amerikaanse wet hen voorschrijft. Het voorstel om het Shield inadequaat te verklaren en mogelijks op te schorten, kan ik dan ook niet steunen.

Zonder het Privacy Shield zijn onze Europese burgers en KMO’s slechter af. Zij zullen het uiteindelijke slachtoffer zijn van zo’n drastisch voorstel. Burgers zullen minder verhaalrechten hebben omdat de Ombudspersoon verdwijnt. Europa zal moeilijker kunnen controleren of gegevensoverdrachten correct verlopen.

Er is dus meer risico op misbruik van Europese gegevens. KMO’s zullen bovendien moeilijker kunnen wedijveren met grote multinationals door de hoge kosten van bilaterale beschermingscontracten. De Amerikaanse implementatie van het Shield kan inderdaad beter, maar momenteel zijn onze burgers en KMO’s beter af mét de bescherming van het Privacy Shield dan zonder.