Helga’s tussenkomst in de Bijzondere Commissie terrorisme van 30.08.2018: ” Studie : De kosten van het niet bestaan van Europa in de strijd tegen terrorisme”

2018-09-11T22:32:57+00:00September 11th, 2018|
NVA

Dank u wel voorzitter, collega’s,
Ik ben één van de co-rapporteurs voor het rapport van de speciale commissie die zich focust op terrorisme.

Ik wil graag beide sprekers hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan dit debat over terrorisme en counterterrorisme.
Het is natuurlijk een heel breed onderwerp en u haalt terecht het belang aan van respect voor de mensenrechten. Absoluut. Ik wil ook graag dit kader gebruiken als insteek om ons document verder te finaliseren. De amendementen zitten eraan te komen en eind dit jaar zou alles toch rond en gefinaliseerd moeten zijn.
Dat zal nog een grote uitdaging zijn! Maar ik ben blij met de bijdrage die jullie hebben geleverd. Wat betreft de balans tussen veiligheid en mensenrechten is het absoluut heel terecht aangehaald dat die balans er moet zijn en dat we die moeten bewaken. Ik betwist dat ook absoluut niet. Ik ben er volledig mee akkoord maar het is heel moeilijk om een goede balans te vinden tussen veiligheid en mensenrechten en dat is dé uitdaging waarmee we geconfronteerd worden in de toekomst. Overheid, politiediensten, justitie trekken allemaal aan hetzelfde zeel natuurlijk. We willen absoluut niet bepaalde groepen of doelgroepen stigmatiseren maar we mogen ook onze ogen niet sluiten voor de realiteit. Bepaalde groepen zijn misschien toch iets gevaarlijker dan andere maar ik ga volledig akkoord met de visie dat alle vormen van terrorisme zowel langs beide kanten – links en rechts – moeten aangepakt worden. Volledig akkoord.

Het blijft een grote uitdaging om die juiste balans te vinden tussen veiligheid enerzijds en mensenrechten anderzijds.

Het is hier ook al gezegd, het blijft een grote uitdaging, nl. de samenwerking tussen de verschillende lidstaten, tussen hun politiediensten en hun justitie. Want we hebben natuurlijk ook te maken met verschillende culturen, verschillende talen, verschillende tradities. We moeten hen blijven stimuleren om goed samen te werken tussen de verschillende diensten. Dat is in het belang van iedereen, van alle burgers.

Uiteindelijk willen de politie en justitie één doel, de orde en veiligheid garanderen. En in die zin lijkt het mij in ieders belang om goed samen te werken.

Maar het is ook belangrijk om te focussen op een goede samenwerking tussen de nationale autoriteiten en de Europees agentschappen zoals Europol, Eurojust, en ook Frontex die allemaal absoluut een toegevoegde waarde kunnen bieden. Maar de lidstaten moeten ook gebruik willen maken van wat het Europese niveau te bieden heeft. Want ze werden juist opgericht om hen (de lidstaten) bij te staan.

Maar natuurlijk moeten wij ook waken over een correcte bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende niveaus waarmee we te maken hebben. Het kan niet de bedoeling zijn dat Europa de plaats inneemt van die nationale autoriteiten maar op veel terreinen is het wel zo dat de meerwaarde van een goede samenwerking bewezen is.

Vandaar vind ik ook het een beetje jammer dat er zo weinig informatie is over de kosten van niet Europa, zoals ook de vorige spreker aanhaalde. Ik vind het jammer dat dit ontbreekt in dit verhaal. Ik had ook heel graag willen weten wat de kost is van niet Europa want dit is eigenlijk het onderwerp van dit debat maar dat is dus een beetje onderbelicht geraakt en dat vind ik een jammere zaak. Ik ga wel akkoord dat er nood is aan evaluatie van de tot nu genomen maatregelen – wat werkt wel en wat werkt niet goed – ik heb ook daarnaar verwezen in ons rapport maar dat is voor in een andere commissie. Maar alvast bedankt voor jullie beider bijdrage. Dank u wel.