Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 05.07.2018 m.b.t. agendapunt “Participatie van personen met een handicap aan de Europese verkiezingen”

2018-07-05T21:27:37+00:00July 5th, 2018|
NVA

Mensen met een beperking kunnen enkel ten volle deelnemen aan de maatschappij wanneer zij ook kunnen deelnemen aan het politieke leven, zoals elke andere EU-burger. Er leven in de EU ongeveer 80 miljoen mensen met een beperking, maar waarom zie je hen zo weinig in politieke functies?

Mensen met een beperking krijgen nog steeds geen gelijke kansen. In de meerderheid van de lidstaten verliezen mensen met een beperking hun recht om te stemmen, wanneer zij handelingsonbekwaam worden verklaard. Vijftien van de EU-lidstaten ontzeggen mensen met een beperking die onder voogdij staan automatisch (!) hun recht om te stemmen. Ook zijn er grote belemmeringen om te stemmen, omdat kiesbureaus vaak gewoon niet toegankelijk zijn. Slechts in 12 van de 28 lidstaten zijn er toegankelijkheidsvereisten voor alle kiesbureaus. En waar er al toegankelijkheidsvoorwaarden zijn, focussen die meestal enkel op fysieke toegankelijkheid.

Ook de informatie die personen met een beperking kunnen krijgen is vaak zeer beperkt. Verkiezingsprogramma’s, debatten en bijeenkomsten zijn nog altijd nauwelijks toegankelijk.   In een democratische samenleving moet iedereen het recht hebben om een geïnformeerde keuze te kunnen maken!  

Vergis u niet, er is weldegelijk een sterk juridisch kader dat de EU en de lidstaten verplicht ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan het politieke leven: op gelijke basis, zoals iedere andere burger. Helaas is de realiteit gewoon teleurstellend. Het is hoog tijd dat daar eindelijk verandering in wordt gebracht!!!