N-VA pleit voor een beter statuut voor gebarentaaltolken in Europa.

2018-02-08T18:31:22+00:00November 11th, 2016|
NVA

Het Europees Parlement heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie goedgekeurd, die onder meer pleit voor een beter statuut voor gebarentaaltolken in Europa. Door de gebrekkige erkenning van het beroep en de slechte verloning van gebarentaaltolken, is er een groot tekort aan deze tolken in Europa. Vele doven verliezen zo hun plaats in de maatschappij. Deze resolutie is een mijlpaal voor doven en gebarentaaltolken en vormt een belangrijk beleidsinstrument op regionaal, nationaal en Europees niveau.

In de Europese Unie leven meer dan een miljoen gebarentaalgebruikers, maar zijn er slechts 6.500 gebarentaaltolken. Concreet betekent dit dat er gemiddeld één tolk per 160 gebarentaalgebruikers beschikbaar is. Dat is simpelweg onvoldoende. Lange tijd werden gebarentaaltolken beschouwd als “helpers” van dove mensen. Vaak fungeerde de familie van de dove persoon als tolk, zelfs tijdens officiële aangelegenheden. In vele Europese landen is dit nog steeds het geval, maar de situatie gaat erop vooruit en gebarentaaltolken wordt stilaan als een volwaardig beroep beschouwd. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel. De opleiding van gebarentaaltolken is essentieel om de kwaliteit van het tolkwerk te waarborgen.

De verschillen tussen de Europese landen zijn enorm. In sommige landen is er slechts één tolk per 2.500 gebarentaalgebruikers. In Slovakije bedraagt het uurloon van de gebarentaaltolken amper 2,6 euro. Daarmee trek je natuurlijk geen geïnteresseerde jongeren aan. Nochtans zijn gebarentaaltolken onmisbaar voor het verzekeren van de gelijke deelname van gebarentaalgebruikers aan de maatschappij. Het Handvest van de Grondrechten van de EU laat niet toe dat er wordt gediscrimineerd op basis van handicap. De EU-lidstaten moeten dus hun verantwoordelijkheid opnemen.

Ik was een van de voortrekkers van deze resolutie. Het doet me enorm plezier dat we de steun hebben verworven van een kamerbrede meerderheid. De vorige resoluties dateerden al uit 1988 en 1998 en moesten dringend opgefrist worden. Daarvoor kreeg ik heel wat nuttige input van doven- en tolkorganisaties. Dit is bovendien de rechtstreekse uitloper van een conferentie die ik eind september organiseerde en waar voor de eerste keer in de geschiedenis alle 24 gesproken EU-talen én alle 31 EU-gebarentalen samen werden gebruikt.