N-VA pleit voor bredere Europese erkenning gebarentalen

2018-02-08T19:22:06+00:00November 11th, 2015|
NVA

Op de dertigste verjaardag van de Europese Unie van Doven (EUD) heeft Helga Stevens, een van de twee dove Europarlementsleden, gepleit voor een bredere erkenning van de gebarentalen in de EU. “Heel wat landen leveren al veel inspanningen om de dovengemeenschap de nodige faciliteiten te bieden. Maar in verschillende EU-lidstaten blijft het beleid ondermaats. Een erkenning van de nationale gebarentaal is een belangrijke stap om te komen tot volledige inclusie en taalgelijkheid, al moeten de nationale parlementen daarover wel zelf beslissen.”

Voor de viering van de dertigste verjaardag van de EUD kwamen meer dan tweehonderd dove mensen samen in het Europees Parlement in Brussel om ideeën uit te wisselen. Stevens was gastvrouw en opende de conferentie. “De Europese Unie telt 24 officiële gesproken talen, maar 31 gebarentalen. Ik ben erg blij dat ik zo veel gebarentaalgebruikers hier heb kunnen samenbrengen”, sprak ze.

Bewustzijn vergroten
Stevens wil het bewustzijn rond doofheid in de EU vergroten. “Daarom heb ik een rapport opgesteld over hoe het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap het best wordt toegepast. Het belang daarvan mogen we niet onderschatten: veertig tot zestig miljoen mensen in de EU zijn doof of slechthorend. Een beleid op maat is geen overbodige luxe. Volgens nieuwsberichten moesten zesduizend Fransen met een beperking recent naar België verhuizen. Dat zou in Europa niet mogen gebeuren.”