Mijn vraag aan Premier Michel in het Europees Parlement

2018-06-04T11:06:36+00:00June 3rd, 2018|
NVA

Belgisch Eerste Minister Charles Michel kwam naar het Europees Parlement om zijn visie te geven op de toekomst van Europa. Ik greep de kans om hem te vragen of personen met beperking er ook bij horen in het Europa van de toekomst? En wat met de gebarentalen? Jammer genoeg antwoordde Premier Michel niet op deze vragen. Misschien moeten we hem een spoedcursus “rechten van personen met een beperking” geven?

Transcript:
Voorzitter, collega’s, beste mijnheer de Eerste Minister.
Ik wil u danken voor uw visie op de toekomst van de Europese Unie. Nu wat er wel opvalt, niet alleen bij u, maar ook bij uw collega’s presidenten Macron, dat er weinig gepraat wordt over personen met een beperking. Die vertegenwoordigen toch een hele grote groep, 80 miljoen mensen. Een vergeten groep ook. Tellen zij ook mee in een Europa van de toekomst? Zien wij die mensen ook als volwaardige burgers van Europa die ook een bijdrage kunnen leveren aan het Europa van de toekomst? Dat wil ik graag weten van u!

We mogen ook niet vergeten dat alle Europese landen het VN Verdrag voor personen met een beperking hebben geratificeerd. Ook de Europese Unie heeft dat mee geratificeerd. En toch wachten wij nog altijd op een algemene non-discriminatierichtlijn. Al jaren zijn wij aan het wachten op het versterken van de Europese Toegankelijkheidswet. Waar blijft het respect voor gebarentalen in de EU? Dat is onze taal, de taal van dove mensen in Europa! Dove mensen voelen zich miskend en voelen dat Europa geen aandacht heeft voor hen. Graag wil ik ook een reactie horen op deze verschillende elementen. Wij kunnen doven en mensen met een beperking in het algemeen laten zien dat ook Europa iets kan betekenen voor hen. Wanneer we kijken naar de Verenigde Staten, dan hebben we een grote achterstand in te halen. We zouden ambitieuzer moeten zijn zodat de mensen met een beperking echt kunnen meetellen en meegeteld worden in het Europa van de toekomst. Dank u wel!