Mensen met een beperking zijn geen EU-tweederangsburgers

2018-02-08T18:40:09+00:00July 9th, 2016|
NVA

Het rapport van Europarlementslid Helga Stevens (N-VA) over het Europees beleid ten aanzien van mensen met een beperking, is met een overweldigende meerderheid goedgekeurd in het Europees Parlement. Stevens, die het eerste vrouwelijk dove Europarlementslid is, reageert uiteraard erg tevreden met deze kamerbrede steun: ‘Dit bewijst dat de rechten van mensen met een beperking serieus genomen moeten worden en veel meer zijn dan een minderheidsthema.’

Specifiek gaat het rapport over de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD). Stevens roept er in op om mensen met een beperking in Europa niet te behandelen als tweederangsburgers. ‘Zij moeten dezelfde rechten hebben om te werken en te leven in de EU zoals burgers zonder een beperking. De EU-instellingen moeten het goede voorbeeld geven. Mensen met een beperking moeten voldoende steun krijgen om er gelijke toegang tot een baan te krijgen. Ook moeten ze gelijke toegang krijgen tot publieke informatie en events in het Parlement en de andere instellingen.’

Volgens Stevens heeft de EU doorgaans de rechten van mensen met een beperking duidelijk verdedigd, maar meer inspanningen moeten geleverd worden om hen te betrekken in een echt inclusieve samenleving: ‘Ik zal m’n uiterste best doen om ervoor te zorgen dat dit rapport voor effectieve veranderingen op het terrein kan zorgen. Vanuit m’n rol als Europarlementslid met een beperking wil ik een echte impact hebben op het leven van andere mensen met een beperking, zowel in de Europese instellingen als in de rest van Europa.

Verschillende organisaties van personen met een beperking vanuit heel Europa werden betrokken bij het opstellen van dit rapport. Vooral het European Disability Forum en haar leden speelden een belangrijke rol vanaf het begin. Stevens, als medevoorzitter van de Disability Intergroup, werkte ook met collega’s vanuit het brede politieke spectrum en uit verschillende EU-lidstaten om tot een evenwichtig rapport te komen. Stevens: ‘Een recordaantal parlementaire commissies werden geconsulteerd, wat aantoont dat dit niet enkel een sociaal thema is, maar een problematiek die alle levensdomeinen omvat. Mobiliteit, gendergelijkheid en ontwikkelingssamenwerking die gericht is op mensen met een beperking zijn slechts enkele van de vele thema’s die het rapport grondig bespreekt.’

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) is tot op de dag van vandaag nog steeds het enige mensenrechtenverdrag dat door de hele EU werd goedgekeurd. ‘Alle EU-lidstaten hebben het ondertekend en 27 onder hen hebben het ook geratificeerd. De EU is nu verplicht om aan alle bepalingen uit het CPRD te voldoen en bovendien haar wetgeving ermee in overeenstemming te brengen. Het is alvast hoopgevend dat Europees commissaris Thyssen dit rapport erg positief onthaald heeft,’ besluit Stevens.

Voor bijkomende vragen kan u terecht bij:
Helga Stevens – helga.stevens@europarl.europa.eu – 0476 90 99 39
Yannick Vanderveeren (woordvoerder) – yannick.vanderveeren@europarl.europa.eu  – 0473 80 64 46