Helga’s tussenkomst in de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van 23.01.2018: “Lope Fontagné-advies – Voorstel tot wijziging van Verordeningen 1071/2009 en 1072/2009 (cabotage)“

2018-02-12T08:45:32+00:00January 23rd, 2018|
NVA

Ik wil allereerst de rapporteur danken voor haar ontwerpadvies.

Ik steun ten volle de overtuiging dat de strijd tegen illegale activiteiten, zoals brievenbusvennootschappen en schijnzelfstandigen, de allerbelangrijkste uitdaging vormt. Transportbedrijven die het spel eerlijk willen spelen, moeten meer ademruimte krijgen! De Commissie wil daarom de vestigingseisen verstrengen; en dit is natuurlijk een goede zaak. Maar de vraag is wel of de voorgestelde eisen streng en duidelijk genoeg zijn. Ik betwijfel het! Bijvoorbeeld de eis dat ‘activa en personeel aanwezig moeten zijn in verhouding tot de activiteiten van de vestiging’ kan m.i. tot verschillende lezingen leiden!

Wat vervolgens cabotage betreft, deel ik opnieuw de mening van de rapporteur dat de regels duidelijk en – zeer belangrijk – gemakkelijk te handhaven moeten zijn. Ik vind het dan ook goed dat de Commissie het maximaal aantal ritten wil schrappen. Dit valt erg moeilijk te controleren en hiermee wordt erg vaak gefraudeerd. Cabotage moet echter wel beperkt blijven tot zijn eigenlijke gebruik en doelstelling. Milieu-efficiëntie is heel belangrijk en uiteraard moeten we leegrijden vermijden. Maar in een klein landje als het mijne kan je op 5 en zeker 7 dagen heel wat meer doen! Ik pleit daarom voor een inperking van het aantal dagen, zodanig dat cabotage geen verdere sluiproute wordt voor oneerlijke concurrentie.

Ik kijk er naar uit om met de rapporteur aan een mooi gebalanceerde opinie te werken.