Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 24.11.2015 m.b.t. agendapunt “Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties…”

2018-02-08T19:17:50+00:00November 24th, 2015|
NVA

Collega’s,

Na de aanslagen in Parijs, zijn sterke antwoorden noodzakelijk. De N-VA delegatie staat dan ook achter dit rapport. Meer nog, het rapport bevat een aantal maatregelen waartoe ook de Belgische regering heeft beslist, waaronder de onmiddellijke detentie van teruggekeerde strijders.

Ook de bestrijding van terreur op het internet is prioritair. Het rapport pleit voor straffen ten aanzien van internetbedrijven, indien die geen gehoor geven aan een gerechtelijk of administratief bevel om Jihadistische inhoud te verwijderen. Zo worden vrijheid en veiligheid op elkaar afgestemd. Uiteraard mét gepaste waarborgen voor vrije meningsuiting. Hierbij roep ik mijn collega’s in dit halfrond op om politieke daadkracht te tonen en dogma’s opzij te zetten. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en databescherming moeten we zoeken naar een goed evenwicht, maar we moeten ook vooruit!

Tenslotte wil ik oproepen tot realiteitszin. Vluchtelingen zijn vanzelfsprekend niet per definitie terroristen, maar verschillende terroristen blijken als “asielzoeker” Europa te zijn binnenkomen. Dat bewijzen de aanslagen in Parijs. Er is helaas tóch een veiligheidsrisico. Daarom moeten we nu écht werk maken van gegevensverzameling en –uitwisseling aan de buitengrenzen. Geen registratie, geen rechten.