Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 19.01.2017 m.b.t. agendapunt “Een Europese pijler van sociale rechten (debat)”.

2018-02-08T18:25:47+00:00January 19th, 2017|
NVA

Voorzitter, collega’s,

Ik ben absoluut voorstander van een sociaal Europa.. Maar we moeten ons durven afvragen hoe dit sociaal Europa het best kan worden bereikt.

Dit Verslag gaat echter de verkeerde weg op.

Om te beginnen schendt het herhaaldelijk het subsidiariteitsbeginsel. Willen we de burgers niet verder van de Unie vervreemden, dan moet sociaal beleid zo dicht mogelijk bij de burgers worden gevoerd. De toegevoegde waarde van de EU ligt vooral in coördinerende maatregelen, benchmarking en het uitwisselen van goede praktijken. Zo kunnen we ook opwaartse convergentie realiseren.

Ten tweede wil ik benadrukken dat sociale welvaart niet kan worden gebouwd op een economisch kerkhof. Een competitief Europa is een essentiële voorwaarde voor een sociaal Europa.

Tot slot mogen we niet bang zijn voor flexibiliteit. Immers, flexibele arbeidscontracten zijn een van de manieren om mensen aan de slag te krijgen of terug aan werk te helpen. Werk is immers nog steeds de beste sociale bescherming. Daarnaast – en dit is voor mij ook zeer belangrijk – is het aan de lidstaten om aanvullend in voldoende sociale bescherming te voorzien.