Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 19.01.2016 m.b.t. agendapunt “Balans van het Luxemburgse voorzitterschap”

2018-02-08T19:11:07+00:00January 19th, 2016|
NVA

Dank u Voorzitter, collega’s,

Luxemburg had bij haar aantreden de veiligheidskwestie hoog op de agenda geplaatst en het resultaat mag er zijn. Zo werd een akkoord bereikt in het reeds lang aanslepende EU PNR dossier. Concreet zullen inlichtingendiensten dus passagiersgegevens kunnen gebruiken wat van belang is in de strijd tegen terreur. Daarnaast zal er een antiterrorismecel binnen Europol komen die onder andere jihadistische inhoud op het internet kan opsporen en laten verwijderen.

De privacy van de burger werd daarbij echter niet uit het oog verloren, dat bewijst de compromistekst inzake de databeschermingsrichtlijn betreffende politiezaken.

Op het vlak van migratie is het resultaat mager. Het pilootproject inzake de herverdeling van asielzoekers over Europese landen is het enige tastbare resultaat. En zelfs dat wordt onderuit gehaald door de weigering van Oost-Europese landen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Het onvermogen van Europa om de Europese buitengrenzen effectief te bewaken heeft de aanpak van de migratiecrisis bemoeilijkt.

Daarom hoop ik dat onder het Nederlands Voorzitterschap werk kan worden gemaakt van eensystematisch push-backbeleid. We moeten de ongebreidelde instroom stoppen en wel door het systematisch terugsturen van smokkelboten op zee. Bovendien mogen asielzoekers die reeds feitelijke bescherming genoten in een transitland, geen asielrecht meer krijgen in Europa. Uiteraard moet Europa haar deel doen, maar Europa kan niet alle problemen oplossen. Daarom moeten we een maximum aantal op te nemen asielzoekers vastleggen. waarna enkel de meest kwetsbaren middels hervestiging naar Europa mogen komen. Zo schakelen we mensensmokkelaars uit.

Ter afsluiting wil ik nog meegeven dt we erg teleurgesteld zijn dat u geen enkele melding hebt gemaakt van de Britse vraag naar hervorming van de EU. Dit is nochtans van belang voor de toekomst van Europa. Dank u.