Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 17.01.2018 m.b.t. agendapunt “Verdrag van Marrakesh: bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben”.

2018-02-08T17:11:24+00:00January 17th, 2018|
NVA

Voorzitter, collega’s, Commissaris,

Het Europees Parlement zet vandaag eindelijk de laatste stap in het ratificatieproces van het Verdrag van Marrakesh!

Personen die blind zijn, een visuele beperking of een leeshandicap hebben, krijgen nog altijd zeer moeilijk of geen toegang tot boeken en ander gedrukt materiaal. De noodzaak om meer werken en ander beschermd materiaal in toegankelijke vormen, zoals braille, luisterboeken en groteletterdruk, beschikbaar te stellen, is groot.

Met de tekst die op tafel ligt, wordt in het EU-recht een nieuwe verplichte uitzondering op het auteursrecht ingevoerd. Hierdoor zullen begunstigde personen en organisaties kopieën van werken in toegankelijke vormen kunnen maken en kunnen verspreiden in de EU en derde landen die partij zijn bij het Verdrag.

Dankzij het Verdrag van Marrakesh krijgen in de EU meer dan 30 miljoen mensen met een visuele beperking eindelijk gelijkwaardig toegang tot het gedrukte woord. Een kleine stap voor de mensheid, een gigantische stap vooruit voor blinde en slechtziende personen!